Tietosuojakuvaus

TIETOSUOJASELOSTE

Tietosuojaselosteen DEAS Asset Management Finland Oy:n vuokraustoimintoihin ja sijoitustoimintaan
liittyvästä asiakkaiden ja yritysasiakkaiden edustajien henkilötietojen käsittelystä voit lukea tästä.