Maalämpö

14.11.2023

DEAS Asset Management pyrkii aktiivisesti vähentämään hiilidioksidipäästöjä ja energiakustannuksia kiinteistösalkuissaan.

Merkittävä osa hiilidioksidipäästöistä syntyy rakennetussa ympäristössä, ja sisätilojen lämmitys on yksi suurimmista tekijöistä. Tästä syystä DEAS Asset Management tutkii mahdollisia teknisiä päivityksiä kiinteistösalkuissaan oleviin rakennuksiin, joissa lämmöntuotanto voidaan vaihtaa ympäristöystävällisempään menetelmään.

Suomessa yksi tehokkaimmista tavoista vähentää lämmityskustannuksia ja parantaa rakennusten energiatehokkuutta on käyttää maalämpöjärjestelmää, joita on asennettu moniin uusiin kiinteistöihin. Energiainvestointeja on tehty myös olemassa oleviin kiinteistöihin, mukaan lukien lämmitysjärjestelmän vaihto maalämpöön.

Suomessa useissa DEAS:n hallinnoimissa rakenteilla olevissa teollisuuskiinteistöissä on valittu maalämpöjärjestelmä kiinteistön ensisijaiseksi lämmitysjärjestelmäksi. Maalämpöinvestointeja on suunniteltu myös DEASin hallinnoimiin asuintaloihin, jotka käyttävät mm. kaukolämpöä lämmöntuotantoonsa.

Maalämpöä voidaan käyttää erilaisissa rakennustyypeissä aina asuinrakennuksista toimistoihin ja vähittäiskaupan kiinteistöistä suuriin teollisuuskiinteistöihin asti.

Maalämmitysjärjestelmässä on myös monia muita hyötyjä kuten:

  • Pienentää kiinteistön päästöjä tuottamalla lämpöenergia paikallisesti ja päästöttömästi.
  • Pienentää tyypillisesti kiinteistön lämmityskustannuksia verrattuna muihin yleisiin lämmitysmuotoihin (Kaasu, öljy ja kaukolämpö).
  • Parantaa kiinteistön energiaomavaraisuutta ja nostaa kiinteistön arvoa, koska maalämpö on käytössä taloudellinen, ympäristöystävällinen ja markkinahinnoista riippumaton lämmitysmuoto.
  • Tekee kiinteistöstä houkuttelevamman vuokralaisten ja sijoittajien silmissä.