DEASin logistiikkatilat vastaavat nykypäivän kysyntää

26.4.2023

Baronan käytössä oleva logistiikkakiinteistö Avialogis, Turvalaaksonkuja 4, 01740 Vantaa

Logistiikka-alalla korostuvat useat seikat, kuten logistiikkatilojen hyvän sijainnin merkitys, vastuullisuus sekä tilojen muunneltavuus tarpeen vaatiessa.

DEASIN logistiikkatilojen asiantuntijat Head of Transactions Finland Henrik Eskolin, Senior Asset Manager Matti Kivilä sekä Senior Project Development Manager Kimmo Korpela kertoivat näkemyksiään tämänhetkisistä logistiikkatrendeistä.

Asiantuntijoiden mukaan menestyvissä logistiikkatiloissa on nähtävillä kolme selkeää suuntausta: sijainti, vastuullisuus ja tilojen joustavuus.

Oikea sijainti

Pääkaupunkiseudulla ja sen ympäryskunnissa on pulaa modernista logistiikkatilasta, sillä hyvät rakennuspaikat lähialueilla alkavat olla jo käytetty. Tämän takia uusia tiloja rakennetaan kauemmaksi keskustasta, kuitenkin niin, että kulkuyhteydet ovat logistisesti hyvät.

DEASin hallinnoimat tilat sijaitsevat hyvillä sijainneilla pääkaupunkiseudulla ja kasvukeskuksissa eri puolilla Suomea. Esimerkiksi Helsinki-Vantaan lentokentän läheisyydessä sijaitsee useita yrityksen hallinnoimia logistiikkatiloja.

-Lentokentän sijainti on logistiselle toiminnalle erinomainen, Kivilä kertoo.

Kaiken kaikkiaan DEASin Suomessa hallinnoitavan varallisuuden kokonaisneliömäärä on 443 000 m², josta logistiikkatiloja on 220 000 m² eli lähes puolet. Pian neliömäärä kasvaa entisestään. DEASin hallinnoitava varallisuus on noin miljardi euroa.

Uusissa hankinnoissa panostetaan sijoittajien toiveiden mukaisesti erityisesti moderneihin, joustaviin ja ympäristöystävällisiin tiloihin, joiden sijainti on logistisesti hyvä.

Vastuulliset tilat

Toinen tärkeä seikka, mikä painottuu tällä hetkellä logistiikkatiloissa, on ympäristöystävällisyys. Vastuullisia, ympäristösertifioituja tiloja on pääkaupunkiseudulla tarjolla vähän ja tämän takia niihin kohdistuu paljon kysyntää. Vuokralaiset huomioivat nykyisin tilojensa ympäristöystävällisyyden vahvasti.

-Lähes kaikki uudet hankkeemme ympäristösertifioidaan eli niille haetaan tänä päivänä LEED- tai BREEAM-sertifikaattia, joka mittaa hankkeen ekologisuutta ja esimerkiksi sitä, miten energiataloudellinen se on. Tänä päivänä ympäristöasiat ovat sijoittajan näkökulmasta erittäin tärkeässä asemassa, Korpela sanoo.

-Esimerkiksi kahteen viimeisimpään hankkeeseemme Avialogikseen ja Eatoniin tulee maalämpö, jolla parannetaan ekologisuutta selkeästi, Kivilä jatkaa. Lisäksi kohteisiin on tulossa vuokralaisten itse hankkimat aurinkovoimalat, jotka tukevat valittua ”vihreää linjaa”. Myös koko ajan yleistyvään sähköiseen autoiluun on varauduttu runsaiden latausmahdollisuuksien muodossa.

Molemmat edellä mainitut kohteet sertifioidaan BREEAM Excellent-tasoon, jota voidaan pitää logistiikkakiinteistöille erinomaisena.

Tilojen muuntojoustavuus

Kolmantena trendinä asiantuntijat nostavat esiin tilojen joustavuuden. Tiloja rakennetaan pitkällä tähtäimellä niin sijoittajan, käyttäjän, ympäristön kuin niitä hallinnoivan tahon näkökulmasta, ja siksi on tärkeää, että tila voi elinkaarensa aikana olla monenlaisessa käytössä.

-On tärkeää, että tilan voi esimerkiksi jakaa useammalle käyttäjälle. Käyttäjä, joka tilassa on rakennuksen valmistuessa, ei välttämättä ole siellä enää 20 vuoden päästä tai tämän tilatarpeet ovat muuttuneet, joten tilan pitää pystyä joustamaan mahdollisimman paljon myös jatkokäyttöä ajatellen, Eskolin summaa.

DEASin hallinnoimista kiinteistöistä löytyykin monipuolisia ja asiakkaiden toiveiden mukaisesti räätälöityjä tilaratkaisuja erikokoisille yrityksille.

Tulevaisuuden logistiikkatilat

Tulevaisuuden logistiikkatiloissa nähdään pitkälti samoja trendejä kuin nytkin. Eskolinin mukaan yhteistyö vuokralaisen ja vuokranantajan välillä syvenee entisestään, koska vuokralaiset kaipaavat entistä enemmän joustavuutta ja tilan lisäksi heille halutaan tarjota myös erilaisia palveluja.

-Teknisesti uudishankkeet suunnitellaan usein vuokralaisen tarpeisiin, huomioiden kuitenkin tilojen jatkokäyttö pitkällä tähtäimellä. Muuntojoustavuus on siis tärkeää ja tätä rajoittavia ratkaisuja pyritään tietoisesti välttämään, Korpela jatkaa.

Tulevaisuudessa rakennusten energiatehokkuus korostuu entisestään, kun tätä säätelevät määräykset muuttuvat entistä tiukemmiksi. On tärkeää, että hankkeet ovat kestäviä, hiilijalanjälki maltillinen ja rakennusten käyttöikä pitkä.

DEASilla tiedostetaan hyvin myös tämänhetkinen hankala maailmantilanne. Toistaiseksi pahoja kustannuspiikkejä tai viivästyksiä uusissa hankkeissa ei kuitenkaan ole tullut. Asiantuntijoiden mukaan isommilta murheilta on vältytty ja kiitos siitä kuuluu myös hyville yhteistyökumppaneille, joiden kanssa on toimittu proaktiivisesti ja hankkeita valmisteltu yhdessä.

Katso kaikki logistiikkatilamme: https://deastilat.fi/#varastotila.